พบปัญหา ติดต่อ GM Call Center 02-640-8225 ตลอด 24 ช.ม.
หรือทางอินเตอร์เน็ตที่ http://herorangers.com/gm_direct/
------------------------------------------

ไม่มีบัคในขณะนี้